INDECAP GUIDE SVERIGE

Indecap Guide Sverige är en värdepappersfond. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot Sverige. Detta innebär att Fonden huvudsakligen kommer investera i aktier i bolag som har sin verksamhet i Sverige, eller fonder med motsvarande inriktning. Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon bransch. För att minska risken försöker fonden upprätthålla en bra sektormässig balans. Med en beprövad investeringsprocess och långsiktighet i investeringarna försöker Fondens förvaltare att identifiera fondförvaltare som skapar värde över tiden, investera i deras fonder alternativt följa deras aktieval.

Jämförelseindex: MSCI Sweden NR SEK

Hållbarhetsprofil (extern länk)

Hållbarhetsbroschyr (PDF)

Månadsrapport augusti (PDF)

Faktablad klass A (PDF)

Faktablad klass C (PDF)

Fondbestämmelser (PDF)

Halvårsberättelse 2019 (PDF)

Årsberättelse 2018 (PDF)

 

Handelsplats Mfex Swedbank SH Pension Indecap IPS
Indecap Guide Sverige x x x x

 

UTVECKLING 2019

Månad Utveckling Fond Utveckling Index Alpha NAV
Januari 8,04% 7,91% 0,13% 212,47
Februari 2,39% 3,74% -1,35% 217,54
Mars 0,09% 0,33% -0,24% 217,73
April 8,60% 8,32% 0,28% 236,46
Maj -6,65% -9,34% 2,69% 220,74
Juni 6,25% 6,85% -0,60% 234,52
Juli -0,37% -1,37% 1,00% 233,66
Augusti -1,03% -2,10% 1,07% 231,26
Totalt 17,32% 14,34% 2,98%

 

HISTORISK UTVECKLING

År Utveckling Fond Utveckling Index Alpha
2018 -3,72% -6,53% 2,81%
2017 9,37% 8,68% 0,69%
2016 12,36% 8,42% 3,94%
2015 8,86% 2,28% 6,58%
2014 17,69% 12,69% 5,00%
2013 25,51% 24,39% 1,12%
2012 16,86% 15,53% 1,33%
2011 -16,75% -16,06% -0,70%
2010 23,94% 23,40% 0,54%
2009 53,63% 49,46% 4,17%
2008 -42,57% -38,77% -3,80%
2007 -3,63% -1,99% -1,63%
2006 29,12% 25,51% 3,61%
2005 39,12% 34,21% 4,91%
2004 16,73% 16,82% -0,09%
2003 34,49 32,46% 2,03%

*Sedan starten 2002-05-02 till 2003-10-31 redovisas Indecaps diskretionärt förvaltade sverigefondportfölj.

Jämförelseindex: MSCI Sweden NR SEK

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.