INDECAP GUIDE SVERIGE

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot Sverige. Detta innebär att Fonden huvudsakligen kommer investera i aktier i bolag som har sin verksamhet i Sverige, eller fonder med motsvarande inriktning. Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och försöker upprätthålla en bra sektormässig balans för att minska risken.

Hållbarhetsprofil (extern länk)

Hållbarhetsbroschyr (PDF)

Månadsrapport april (PDF)

Marknadskommentar april (PDF)

Faktablad klass A (PDF)

Faktablad klass C (PDF)

Fondbestämmelser (PDF)

 

Handelsplats Mfex Swedbank SH Pension Indecap IPS
Indecap Guide Sverige x x x x

 

UTVECKLING 2021

Månad Utveckling Fond Utveckling Index Alpha NAV
Januari 1,96% 3,69% -1,73% 291,52
Februari 2,32% 3,65% -1,33% 298,28
Mars 7,97% 9,86% -1,89% 322,06
April 1,41% 0,91% 0,50% 326,59
Totalt 14,22% 19,15% -4,93%

Jämförelseindex: MSCI Sweden NR SEK

HISTORISK UTVECKLING

År Utveckling Fond Utveckling Index Alpha
2020 10,27% 8,66% 1,61%
2019 31,84% 27,96% 3,88%
2018 -3,72% -6,53% 2,81%
2017 9,37% 8,68% 0,69%
2016 12,36% 8,42% 3,94%
2015 8,86% 2,28% 6,58%
2014 17,69% 12,69% 5,00%
2013 25,51% 24,39% 1,12%
2012 16,86% 15,53% 1,33%
2011 -16,75% -16,06% -0,70%
2010 23,94% 23,40% 0,54%
2009 53,63% 49,46% 4,17%
2008 -42,57% -38,77% -3,80%
2007 -3,63% -1,99% -1,63%
2006 29,12% 25,51% 3,61%
2005 39,12% 34,21% 4,91%
2004 16,73% 16,82% -0,09%
2003 34,49 32,46% 2,03%

*Sedan starten 2002-05-02 till 2003-10-31 redovisas Indecaps diskretionärt förvaltade sverigefondportfölj.

Jämförelseindex: MSCI Sweden NR SEK

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.