INDECAP GUIDE 1

Fonden är en aktivt förvaltad fond som huvudsakligen placerar i eller har exponering mot andra räntefonder såsom företagsobligationsfonder, kort och lång räntefonder.

Hållbarhetsprofilen (extern länk)

Hållbarhetsbroschyr (PDF)

Månadsrapport juli (PDF)

Marknadskommentar juli (PDF)

Faktablad klass C (PDF)

Faktablad klass B (PDF)

FONDBESTÄMMELSER (PDF)

Halvårsberättelse 2019 (PDF)

Årsberättelse 2018 (PDF)

HandelsplatsPensionsmyndighetenSwedbankIndecap IPS
Indecap Guide 1xxx

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.