INDECAP Q30

Nordens första fond med inriktning på kvinnligt ledarskap. Fonden Indecap Q30 investerar i svenska börsbolag som har en hög andel kvinnor på ledande positioner. Fonden placerar tillgångarna i de 30 svenska börsbolag som, enligt Indecaps algoritm, är bäst inom respektive sektor på att öka mängden kvinnor i styrande positioner.

Fonden finns tillgänglig på fondtorgen hos Avanza, Mfex, Nordnet, Pensionsmyndigheten och Swedbank.

 

Indecap Q30 produktblad

Månadsrapport okt (PDF)

Faktablad klass A (PDF)

Faktablad klass C (PDF)

Fondbestämmelser (PDF)

Hållbarhetsprofil 

 

Handelsplats Avanza Mfex Nordnet Pensionsmyndigheten Swedbank Indecap IPS
Indecap Q30 x x x x x x

 

UTVECKLING 2018

Månad Utveckling Fond Utveckling Index Alpha NAV
Januari 3,87% 1,81% 2,06% 101,94
Februari -0,67% -0,20% -0,47% 101,26
Mars -1,43% -1,73% 0,30% 99,81
April 3,96% 3,04% 0,92% 103,76
Maj -0,33% -0,98% 0,65% 103,42
Juni -0,79% 0,80% -1,59% 102,60
Juli 4,46% 3,55% 0,91% 107,18
Augusti 1,27% 2,47% -1,20% 108,54
September -1,37% 0,23% -1,60% 107,05
Oktober -4,48% -7,50% 3,02% 102,25
Sedan start 4,49% 1,49% 3,00%

UTVECKLING 2017 (fonden startade 4/10-2017)

Månad Utveckling Fond Utveckling Index Alpha
November -2,81% -3,74% 0,93%
December -0,73% -2,03% 1,30%

 

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. De är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.