INDECAP Q30

Nordens första fond med inriktning på kvinnligt ledarskap. Fonden Indecap Q30 investerar i svenska börsbolag som har en hög andel kvinnor på ledande positioner. Fonden placerar tillgångarna i de 30 svenska börsbolag som, enligt Indecaps algoritm, är bäst inom respektive sektor på att öka mängden kvinnor i styrande positioner.

Fonden finns tillgänglig på fondtorgen hos Avanza, Mfex, Nordnet och Swedbank.

Hållbarhetsprofil (extern länk)

Indecap Q30 produktblad (PDF)

Månadsrapport april (PDF)

Marknadskommentar april (PDF)

Faktablad klass A (PDF)

Faktablad klass C (PDF)

Fondbestämmelser (PDF)

Handelsplats Avanza Mfex Nordnet Swedbank Indecap IPS
Indecap Q30 x x x x x

UTVECKLING 2021

Månad Utveckling Fond Utveckling Index Alpha NAV
Januari 0,55% 3,69% -3,14% 150,53
Februari 1,92% 3,65% -1,73% 153,42
Mars 8,21% 9,86% -1,65% 166,02
April 6,99% 0,91% 6,08% 177,63
Totalt 18,66% 19,15% -0,49%

 

HISTORISK UTVECKLING (fonden startade 4/10-2017)

Månad Utveckling Fond Utveckling Index Alpha
2020 19,82% 8,66% 11,16%
2019 33,45% 27,96% 5,49%
2018 -4,61% -6,53% 1,92%
2017 -0,73% -2,03% 1,92%

 

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.