INDECAP GUIDE TILLVÄXTMARKNADSFOND

Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond är en värdepappersfond som investerar i aktier i bolag som har sin verksamhet i eller som är inriktade mot tillväxtmarknader, alternativt fonder med motsvarande inriktning. Målsättningen är, att genom investeringar i andra fonder och värdepapper samt aktiv förvaltning av dessa, överträffa fondens jämförelseindex. Med en beprövad investeringsprocess och långsiktighet i investeringarna försöker fondens förvaltare att identifiera fondförvaltare som skapar värde över tiden, investera i deras fonder alternativt följa deras aktieval. En placering i en enskild fond eller fondföretag får inte överstiga 20 procent av fondförmögenheten.

Målsättningen är att fonden ska överträffa utvecklingen för Morgan Stanley Capital Index Emerging Market (NET TR), ett globalt tillväxtmarknadsindex som omfattar över 25 olika aktiemarknader (t. ex. Brasilien, Indien, Kina samt flera Östeuropeiska och Latinamerikanska marknader), omräknat till svenska kronor. En placering i fonden innebär en valutarisk då inga derivat används för att eliminera valutarisken. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut.

Jämförelseindex: MSCI Emerging Market Net (TR)

Hållbarhetsprofil (extern länk)

Månadsrapport juli (PDF)

Faktablad klass A (PDF)

Faktablad klass C (PDF)

Fondbestämmelser (PDF)

Halvårsberättelse 2019 (PDF)

Årsberättelse 2018 (PDF)

 

Handelsplats Mfex Swedbank SH Pension Indecap IPS
Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond x x x x

 

UTVECKLING 2019

Månad Utveckling Fond Utveckling Index Alpha NAV
Januari 9,62% 10,99% -1,37% 202,58
Februari 3,57% 2,26% 1,31% 209,81
Mars 1,21% 1,33% -0,12% 212,34
April 6,16% 4,65% 1,51% 214,54
Maj -7,87% -7,15% -0,72% 207,67
Juni 4,32% 3,57% 0,75% 216,64
Juli 1,88% 2,13% -0,25% 220,71
Totalt 18,89% 16,44% 1,91%

HISTORISK UTVECKLING

År Utveckling Fond Utveckling Index Alpha
2018 -9,55% -7,50% -2,05%
2017 21,47% 23,73% -2,26%
2016 13,16% 19,81% -6,65%
2015 -5,91% -8,37% 2,46%
2014 14,72% 19,22% -4,50%
2013 -2,21% -3,84% 1,63%
2012 10,62% 12,30% -1,70%
2011 -13,14% -16,82% 3,68%
2010 13,92% 11,93% 1,99%
2009 64,92% 61,14% 3,78%
2008 -40,76% -44,21% 3,45%
2007 29,07% 31,66% -2,59%
2006 7,90% 7,18% 0,72%

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.