INDECAP GUIDE TILLVÄXTMARKNADSFOND

Fonden investerar i aktier i bolag som har sin verksamhet i eller som är inriktade mot tillväxtmarknader, alternativt fonder med motsvarande inriktning.

Hållbarhetsprofil (extern länk)

Månadsrapport april (PDF)

Marknadskommentar april (PDF)

Faktablad klass A (PDF)

Faktablad klass C (PDF)

Fondbestämmelser (PDF)

 

Handelsplats Mfex Swedbank SH Pension Indecap IPS
Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond x x x x

 

UTVECKLING 2021

Månad Utveckling Fond Utveckling Index Alpha NAV
Januari 3,54% 4,55% -1,01% 243,36
Februari 1,75% 1,61% 0,14% 247,62
Mars 0,76% 2,20% -1,44% 249,51
April -1,47% -0,57% -0,90% 245,85
Totalt 4,59% 7,94% -3,35%

Jämförelseindex: MSCI Emerging Market Net (TR)

HISTORISK UTVECKLING

År Utveckling Fond Utveckling Index Alpha
2020 2,42% 3,79% -1,37%
2019 24,18% 25,04% -0,86%
2018 -9,55% -7,50% -2,05%
2017 21,47% 23,73% -2,26%
2016 13,16% 19,81% -6,65%
2015 -5,91% -8,37% 2,46%
2014 14,72% 19,22% -4,50%
2013 -2,21% -3,84% 1,63%
2012 10,62% 12,30% -1,70%
2011 -13,14% -16,82% 3,68%
2010 13,92% 11,93% 1,99%
2009 64,92% 61,14% 3,78%
2008 -40,76% -44,21% 3,45%
2007 29,07% 31,66% -2,59%
2006 7,90% 7,18% 0,72%

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.