INDECAP GUIDE FÖRETAGSOBLIGATION

Fonden är en aktivt förvaltad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i andra Europaplacerande räntefonder, så att Fonden får en genomsnittlig räntebindningstid som överstiger 1 år. Inriktningen på placeringarna är primärt fonder som placerar i företagsobligationer. 

Målsättningen är, att genom investeringar i andra fonder och aktiv förvaltning av dessa – med tanke på såväl uppnådda resultat som framtida möjligheter – erbjuda en placering som kontinuerligt anpassas till de räntefonder som bedöms ha störst möjligheter att uppnå konkurrenskraftig framtida värdeutveckling (2 år eller längre).

Hållbarhetsprofil (extern länk)

Månadsrapport april (PDF)

Marknadskommentar april (PDF)

Faktablad klass A (PDF)

Faktablad klass C (PDF)

Fondbestämmelser (PDF)

 

Handelsplats Mfex SH Pension Indecap IPS
Indecap Guide Företagsobligation x x x

UTVECKLING 2021

Månad Utveckling Fond Utveckling Index Alpha NAV
Januari 0,33% 0,19% 0,14% 67,72
Februari 0,21% -0,29% 0,50% 67,86
Mars 0,16% 0,07% 0,09% 67,97
April 0,25% 0,04% 0,21% 68,14
Totalt 0,95% 0,01% 0,94%

 

HISTORISK UTVECKLING

År Utveckling Fond Utveckling Index Alpha
2020 0,90% 1,85% -0,95%
2019 4,03% 1,42% 2,61%
2018 -0,17% -0,07% -0,10%
2017 2,99% 1,31% 1,68%
2016 1,91% 3,04% -1,13%
2015 -0,45% 0,45% -0,90%
2014 4,02% 6,15% -2,13%
2013 2,21% 0,70% 1,51%
2012 3,04% 1,57% 1,47%
2011 12,12% 13,27% -1,15%
2010 3,32% 2,94% 0,37%
2009 0,82% -0,93% 1,75%
2008 14,70% 15,70% -1,00%
2007 2,19% 1,64% 0,55%
2006 0,98% 1,21% -0,24%

* Från starten 2006-01-30

Fram till och med 2013-02-28 baserades resultatet på placeringsinriktningen mot svenska obligationsfonder. Jämförelseindex var då OMRX T-Bond. Från och med 2013-03-01 är jämförelseindex: NOMX Credit SEK Total Return Index. Från och med 2020-06-01 är jämförelseindex: Solactive SEK IG Credit Index.

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.