INDECAP GUIDE GLOBAL

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot globala aktiemarknader. Målsättningen är att fonden ska överträffa utvecklingen av Morgan Stanley Capital Index "The World Index" (NET TR), omräknat till svenska kronor. 

Hållbarhetsprofil (extern länk)

Månadsrapport juli (PDF)

Marknadskommentar juli (PDF)

Faktablad klass A (PDF)

Faktablad klass C (PDF)

Fondbestämmelser (PDF)

Halvårsberättlese 2019 (PDF)

Årsberättelse 2018 (PDF)

 

Handelsplats Mfex Swedbank SH Pension Indecap IPS
Indecap Guide Global x x x x

 

UTVECKLING 2020

Månad Utveckling Fond Utveckling Index Alpha NAV
Januari 4,57% 2,34% 2,23% 312,00
Februari -6,93% -7,92% 0,99% 290,39
Mars -6,96% -11,33% 4,37% 275,95
April 8,68% 9,35% -0,67% 293,63
Maj 1,00% 1,09% -0,09% 296,57
Juni 1,56% 1,54% 0,02% 298,27
Juli 0,01% -1,66% 1,67% 301,22
Augusti 4,53% 5,23% -0,70% 314,88
Totalt 6,46% -1,36% 7,82%

 

HISTORISK UTVECKLING

År Utveckling Fond Utveckling Index Alpha
2019 37,76% 34,80% 2,96%
2018 2,56% -1,15% 3,71%
2017 18,18% 10,31% 7,87%
2016 11,82% 15,85% -4,03%
2015 9,96% 6,76% 3,2%
2014 19,80% 27,90% -8,1%
2013 21,62% 25,06% -3,44%
2012 8,07% 9,07% -1,00%
2011 -9,05% -3,68% -5,37%
2010 3,00% 5,24% -2,24%
2009 27,77% 17,39% 10,38%
2008 -24,88% -29,30% 4,42%
2007 7,45% 2,99% 4,46%
2006 3,38% 3,24% 0,13%
2005 33,32% 31,10% 2,22%

* Sedan starten 2004-11-16 till 2006-01-30 redovisas Indecaps diskretionärt förvaltade Globalfondportfölj.
Jämförelseindex: MSCI The World Index Net (TR)

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.