Guide Aktiefond Global 20180430

 

INDECAP GUIDE GLOBAL

Indecap Guide Global är en värdepappersfond. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot globala aktiemarknader. Med aktivt förvaltad menas att Fondens förvaltare analyserar förvaltare och deras portföljer och baserat på det egna analysarbetet köper in värdepapper och aktier vilket gör att fondens portfölj kommer avvika från fondens jämförelseindex. Avsikten är att över tid placera lägst 90 procent av fondens värde i aktier och/eller andra aktierelaterade finansiella instrument.

Målsättningen är att fonden ska överträffa utvecklingen av Morgan Stanley Capital Index "The World Index" (NET TR), omräknat till svenska kronor. Fonden kan placera i derivatinstrument för att eliminera valutarisken mellan SEK och de valutor som de underliggande fonderna är noterade i men en placering i fonden innebär normalt en valutarisk. Fonden kan även placera på konto hos kreditinstitut.

 

Månadsrapport okt (PDF)

Faktablad klass A (PDF)

Faktablad klass C (PDF)

Fondbestämmelser (PDF)

 

Handelsplats Mfex Swedbank SH Pension Indecap IPS
Indecap Guide Global x x x x

 

UTVECKLING 2018

Månad Utveckling Fond Utveckling Index Alpha NAV
Januari 2,95% 1,00% 1,95 217,37
Februari 1,22% 1,12% 0,10% 220,05
Mars -0,86% -1,13% 0,27% 218,16
April 5,28% 5,60% -0,32% 229,67
Maj 2,96% 1,65% 1,31% 236,46
Juni 0,70% 1,25% -0,55% 238,11
Juli -0,30% 1,29% -1,59% 237,40
Augusti 4,61% 5,27% -0,66% 248,34
September -3,15% -2,12% -1,03% 240,52
Oktober -3,43% -4,77% 1,34% 232,28
Totalt 9,98% 9,16% 0,82

 

HISTORISK UTVECKLING

År Utveckling Fond Utveckling Index Alpha
2017 18,18% 10,31% 7,87%
2016 11,82% 15,85% -4,03%
2015 9,96% 6,76% 3,2%
2014 19,80% 27,90% -8,1%
2013 21,62% 25,06% -3,44%
2012 8,07% 9,07% -1,00%
2011 -9,05% -3,68% -5,37%
2010 3,00% 5,24% -2,24%
2009 27,77% 17,39% 10,38%
2008 -24,88% -29,30% 4,42%
2007 7,45% 2,99% 4,46%
2006 3,38% 3,24% 0,13%
2005 33,32% 31,10% 2,22%

* Sedan starten 2004-11-16 till 2006-01-30 redovisas Indecaps diskretionärt förvaltade Globalfondportfölj.
Jämförelseindex: MSCI The World Index Net (TR)

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. De är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.