Johan Svedin, CEO

Inom Indecapkoncernen sedan januari 2007. Johan är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt jurist från Stockholms Universitet, med inriktning mot affärsjuridik. Johan har tidigare arbetat för Servando Law.

Jan Berglund COO

Inom Indecapkoncernen sedan april 2012. Jan är diplomerad marknadsekonom och har varit verksam inom finansbranschen sedan 1998. Senast som Relation Manager på Swedbank Investment Center. Jan har också varit försäljningschef och Key Account Manager på Swedbank Robur AB samt kontorschef på Swedbank.

Jenny Spångberg, Business Controller

Har arbetat på Indecap fonder sedan oktober 2017. Jenny har en Civilekonomexamen ifrån Stockholms universitet och har tidigare arbetat hos Danske Capital och Kammarkollegiet.

Jesper har jobbat på Indecap sedan 2014 medan han avslutade sin kandidatexamen i ekonomi på Stockholms Universitet. Sedan januari 2017 är han heltidsanställd i Indecapkoncernen.

Jesper Idehed, Riskansvarig

Jesper har jobbat på Indecap sedan 2014 medan han avslutade sin kandidatexamen i ekonomi på Stockholms Universitet. Sedan januari 2017 är han heltidsanställd i Indecapkoncernen.

Jenny Undberg, Ekonomi

Inom Indecapkoncernen sedan januari 2015 som ansvarig för bolagens ekonomi. Jenny har arbetat 15 år med revisions och redovisningsfrågor och kommer senast från Rådek Redovisning och Revision. Sedan 2007 har hon haft uppdrag för ägarbolag till Indecap.

Emil Sjöberg, Värderingsfunktion

Har arbetat på Indecap fonder sedan juni 2017. Emil har en kandidatexamen i ekonomi ifrån Uppsala Universitet Campus Gotland.

Karl Wahnberg, Fondförvaltare

På Indecap sedan 2003. Karl är civilingenjör från KTH i Stockholm med inriktning mot tillämpad matematik. Karl har varit verksam inom finanssektorn sedan 1996 på bl.a. svensk Exportkredit och Wassum Investment Consulting.

Elena Herrero, Fondförvaltare

Elena arbetar på Indecap sedan september 2013 och har en civilekonomutbildning från Linköpings universitet.

Tobias Kohl, Fondförvaltare

På Indecap sedan 2002. Tobias är civilekonom och skrev sin magisteruppsats vid Stockholms Universitet i ämnet kapitalförvaltning. Tobias har tidigare arbetet inom Skandiabanken med rådgivning kring fondplaceringar.

Nathalie Svensk, Compliance

Nathalie är jurist och ansvarig för Indecaps compliancefunktion via Transcendent Group där hon arbetar som konsult sedan tre år tillbaka. Som konsult har Nathalie främst uppdrag som complianceansvarig på mindre och medelstora finansiella bolag men hon arbetar också med specifika regelverksprojekt och utbildar inom området.

Fredrik Söder, Internrevisionsansvarig

Fredrik är ansvarig för Indecaps Internrevisionsfunktion via PwC där han är Internrevisionspartner och ansvarar för bland annat outsourcade internrevisionsfunktioner inom finansiell sektor. Innan dess arbetade han inom försäkringsbranschen och som controller inom ett retailföretag.

Peter Bredelius, Jurist och styrelseledamot Indecap Fonder & Indecap Holding

Peter är jur.kand. sedan 1988 och och var under 25 år verksam som advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl. Han har under sin advokatverksamhet i stor omfattning arbetat med institutioner och bolag i den finansiella sektorn. Idag bedriver Peter egen konsultverksamhet inom affärs- och bolagsjuridik samman med styrelseuppdrag. Peter är anlitad som bolagsjurist för Indecapkoncernen.

Styrelse, Indecap Fonder & Indecap Holding

Håkan Nordblad, Styrelseordförande

Håkan är VD för Westra Wermlands Sparbank sedan 2009. Han kom då från Nordea där han varit verksam sedan 1990 och hade ett flertal ledande befattningar, bland annat koncernansvarig för Segment Corporate och chef för Lean Banking. Håkan sitter även i styrelsen för Handelskammaren Värmland och EkoVäst Invest AB samt några mindre bolag.

Styrelse, Moderbolaget Indecap Holding

Paulina von Euler, Styrelseledamot

Paulina är partner och VD för von Euler & Partners. Hon har varit verksam 25 år i branschen som förvaltare för stiftelser, privatpersoner och företag. Paulina var bland annat ansvarig på SEB för förvaltning av familjestiftelser, Särskild förvaltning. Efter SEB arbetade hon som förvaltare på Trevise Bank.

Styrelse, Indecap Fonder & Indecap Holding

Mirja Herrdin, Styrelseledamot

Mirja har en Executive MBA inom Finance, Strategy, Leadership & Management samt en fil.kand. från Uppsala Universitet och är vd för Södra Dalarnas Sparbank sedan 2012. Hon kom då närmast från tjänsten som informationsdirektör för en börsnoterad norsk finanskoncern och har dessförinnan haft ledande befattningar inom kapitalförvaltning och media. Mirja har ett styrelseuppdrag i sparbanken och är ledamot i styrelser med anknytning till sparbankssfären, samt i ett par mindre företag.

Styrelse, Moderbolaget Indecap Holding

Håkan Johansson, Styrelseledamot

Håkan Johansson är egenföretagare, affärsutvecklare och styrelseledamot. Han har en Fil Kand i Nationalekonomi och Statistik från Lunds universitet och har mångårig erfarenhet från olika chefspositioner inom Swedbank AB. Håkan sitter i styrelsen för Swedbank Sjuhärad AB, Ölands Bank AB och J3 Innovation AB.

Styrelse, Moderbolaget Indecap Holding

Leif Johansson, Styrelseledamot

Leif Johansson har ekonom examen från Stockholms Universitet och är fd vd för Sparbanken Skaraborg AB. Han har varit verksam inom svenska banker på olika positioner i över 40 år. För närvarande är han styrelseledamot förutom i Indecap AB även i Sparbanksgruppen Sparbankernas förening för ägarfrågor i Swedbank samt Västra Sveriges Sparbanksförening.

Mats Lagervist, Koncernchef

Mats är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har verkat inom finansbranschen sedan 1987. Bland annat kan nämnas att Mats har varit VD och vVD för Swedbank Robur AB under tiden 2004-2009. Under samma period var Mats styrelseledamot i Fondbolagens Förening där han under vissa år var ordförande och vice ordförande. Mats är även styrelseordförande i MedMera Bank.