Hållbara investeringar

Hållbarhet beaktas i förvaltningen av alla Indecaps fonder. Våra fonder investerar inte i bolag som kränker internationella riktlinjer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och anti-korruption. Indecap följer även EU:s konventioner och riktlinjer gällande ovan nämnda områden. Indecap är ansluten till FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar, UNPRI samt Hållbarhetsprofilen.